Congressos

Les més freqüents són ansietat i depressió, hipertensió arterial, reflux gastroesofàgic i malaltia vascular perifèrica Les dones també tenen una pitjor percepció de la seva qualitat de vida, presenten un dolor més elevat i una mobilitat més reduïda Els especialistes assenyalen la importància de...

Pontevedra ha acollit el congrés que té l’objectiu de formar i empoderar al pacient crònic i servir com a plataforma per reivindicar davant les autoritats sanitàries la participació dels pacients dins el Sistema Nacional Sanitari Espanya compta amb 19 milions de persones afectades per...

El darrer mes de març, la Fundació Internacional de l’Artrosi (OAFI) va ser convidada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona a Infarma, el punt de trobada europeu de la farmàcia.Dins el marc de l’esdeveniment, el Dr. Josep Vergés, president d’OAFI, va realitzar una conferència sobre salut articular i va...

L’Obra Social La Caixa i OAFI difonen com millorar la salut articular a través d’un programa de conferènciesEl Dr. Josep Vergés explicant els objectius d’OAFI en el centre Esplai Bonanova de l’Obra Social La Caixa.En només dues setmanes, més de 200 persones ja han participat...

L’Osteoarthirtis Task Force es va celebrar els dies 17, 18 i 19 d’octubre a Barcelona.Actualment, l’artrosi i altres dolors a les articulacions es perceben com afectacions pròpies de les persones d’edat avançada. No obstant, l’augment de l’esperança de vida ha provocat que aquesta malaltia afecti...