Investigació i coneixement

Investigación y Conocimiento

Assajos Clínics

Investiguem nous productes (fàrmacs, nutracèutics, etc.) o tecnologies mèdiques en pacients. Són un instrument fonamental per a traslladar els nous coneixements científics a la pràctica clínica per a millorar la qualitat de vida dels pacients amb artrosi.

Test Pronòstic - Arthrotest®

Arthrotest® és una eina basada en el genotip de SNPs i validada clínicament, que permet conèixer la predisposició genètica de cada pacient a sofrir una progressió ràpida de l’artrosi primària de genoll.

Test Diagnòstic - Osteotest®

Osteotest® és un nou test genètic diagnòstic per a la detecció precoç de l’Osteoporosi. Aquest test ha estat validat en tres poblacions de dones a Europa i estarà disponible també a Espanya a partir del segon trimestre de 2019.

Estudis Científics Nacionals

Creem i participem en taules d’experts per a la discussió i la creació de guies i nous productes per al tractament i la millora de la qualitat de vida dels pacients amb artrosi.

Estudis Científics Internacionals

Creem i participem en taules d’experts per a la discussió i la creació de guies i nous productes per al tractament i la millora de la qualitat de vida dels pacients amb artrosi.

Ajuda’ns a millorar la qualitat de vida dels pacients d’Artrosi.