Depressió Tag

Les més freqüents són ansietat i depressió, hipertensió arterial, reflux gastroesofàgic i malaltia vascular perifèrica Les dones també tenen una pitjor percepció de la seva qualitat de vida, presenten un dolor més elevat i una mobilitat més reduïda Els especialistes assenyalen la importància de...

Un de cada quatre pacients d'artrosi pateix ansietat o depressió El 7 d'abril és el Dia Internacional de la Salut i aquest any està dedicat a la depressió L'artrosi és una malaltia degenerativa de les articulacions que produeix dolor i afecta la mobilitat i la...