OARSI Tag

Dr. Josep Vergés, president i CEO de la Fundació Internacional de l'Artrosi (OAFI) Radiografia d'artrosi de genoll greu en els dos genolls   Es considera una malaltia associada a la vellesa i amb molt poc glamur, si és que alguna malaltia en té. No obstant això, l'artrosi és...

Les més freqüents són ansietat i depressió, hipertensió arterial, reflux gastroesofàgic i malaltia vascular perifèrica Les dones també tenen una pitjor percepció de la seva qualitat de vida, presenten un dolor més elevat i una mobilitat més reduïda Els especialistes assenyalen la importància de...