maig 2017

Les més freqüents són ansietat i depressió, hipertensió arterial, reflux gastroesofàgic i malaltia vascular perifèrica Les dones també tenen una pitjor percepció de la seva qualitat de vida, presenten un dolor més elevat i una mobilitat més reduïda Els especialistes assenyalen la importància de...

Pontevedra ha acollit el congrés que té l’objectiu de formar i empoderar al pacient crònic i servir com a plataforma per reivindicar davant les autoritats sanitàries la participació dels pacients dins el Sistema Nacional Sanitari Espanya compta amb 19 milions de persones afectades per...