Col·laboradors

L’OAFI neix amb la voluntat d’esdevenir un referent internacional dins el camp de l’artrosi. Per aquest motiu, ha posat en marxa l’Agrupació Mundial de l’Artrosi, un clúster pel coneixement que integra tots els agents implicats en la patologia: associacions de malalts, societats mèdiques, centres d’investigació, administracions públiques i empreses amigues que amb el seu suport possibiliten avançar en la investigació, el tractament del dolor i la millora de la qualitat de vida de les persones amb artrosi.

Colaboradores

ASSOCIACIONS DE PACIENTS

S’han unit les principals associacions del continent americà i Espanya a través de la iniciativa OA Task Force, liderada per OAFI i l’Arthritis Foundation. Treballem conjuntament per ajudar als pacients amb artrosi i establir sinergies entre les agrupacions. Esperem sumar més associacions de pacients de tot el món per lluitar contra l’artrosi i millorar la qualitat de vida de les persones.

ENTORN SOCIAL

Al nostre voltant tots tenim un familiar o un conegut que pateix d’artrosi. Existeixen entitats que participen activament en la divulgació i conscienciació de l’artrosi. Un pacient que sap el que té, sap millor com cuidar-se.

SOCIETATS MÈDIQUES

Creiem que aixecar ponts de coneixement i establir sinergies amb les societats mèdiques és fonamental per desenvolupar el coneixement més gran possible sobre l’artrosi. La unió de tots els agents implicats en aquesta comunitat mundial ens permetrà millorar la salut articular de milions de persones.

CENTRES D'INVESTIGACIÓ

Comptem amb la col·laboració d’excel·lents centres de recerca per al desenvolupament d’estudis preclínics i clínics per al tractament i prevenció de l’artrosi.

ADMINISTRACIONS

EMPRESES AMIGUES

Volem agrair la participació d’entitats amigues que amb les seves donacions fan possible la tasca de la Fundació.