Transparència

La Fundació OAFI és una fundació privada constituïda per temps indefinit sota la denominació de Fundació Osteoarthritis Foundation International (OAFI) en data 25 de febrer de 2016. Subjecta al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2965.

La Fundació està compresa en l’establert al Títol III, Capítol I, Article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Durant l’exercici 2017, els membres del patronat no han rebut cap mena de remuneració per part de la Fundació OAFI pel fet de ser patrons. Així mateix, tampoc han rebut cap mena de bestreta ni de crèdit al llarg de l’exercici.

Podeu consultar l’última Memòria i Compte de Resultats de la Fundació aquí:

DECLARACIÓ D’ENTITATS I EMPRESES QUE COL·LABOREN AMB OAFI

A continuació, es fa constar les entitats i empreses amb què OAFI ha col·laborat l’any 2020:

 • Acondicionamiento Tarrasense – Leitat
 • Advanced Sport & Nutritions Lab
 • Aldi Central De Compras
 • Alianza General De Pacientes
 • Alimentomica
 • Alphasights
 • Amgen
 • Angelini Farmacéutica
 • Arthritis Foundation
 • Asociacion Espanola De Normalizacion
 • Asociación Española Con La Osteoporosis Y La Artrosis
 • Athletic Club
 • Ballesol
 • Bioiberica
 • Caixabank
 • Clínica Cemtro
 • Clínica Diagonal
 • Clínica Dkf
 • Clubs Dir
 • Comité Olímpico Español (COE)
 • Conex
 • Creaciones Aromaticas
 • Cucurella Medical Consulting
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Farmalider
 • Feast Kitchen Aps
 • Ferrer Internacional
 • Fundació Eurecat
 • Fundación Atlético De Madrid
 • Fundación García Cugat
 • Fundación Ubae
 • Fundación Walkim
 • Fútbol Club Barcelona
 • Goco Family S.L.
 • Hifas Da Terra
 • Ibsa
 • Icaro Birding Experience
 • Industriales S.A.
 • Institute Of Communication And Computer Systems
 • Instituto Fundación Teófilo Hernando
 • Instituto Poal De Reumatología
 • Kern Pharma
 • Laboratorios Gebro Pharma
 • Laboratorios Ordesa
 • Laboratorios Reig Jofre
 • Laboratorios Rubió
 • Lucta
 • Lyposmol
 • Ma D’or
 • Merck
 • Meteda Srl
 • Mmc Intellectual Property Institute
 • Nutra Otc
 • Onmi Bv
 • Opko Health Spain S.L.
 • Organizacion De Consumidores Y Usuarios
 • Pan-American League Of Rheumatology Associations
 • Pfizer
 • Podoactiva
 • Practio Aps
 • Procare Health
 • Proteïn
 • Qida
 • Reig Jofre
 • Senior Iuris
 • Sermes Cro
 • Servier
 • Sociedad Española De Calidad Asistencial
 • Sociedad Española De Farmacia Familiar Y Comunitaria
 • Sociedad Española De Médicos De Atención Primaria
 • Sociedad Española De Médicos Generales Y De Familia
 • Sociedad Española De Reumatología
 • Sociedad Española De Traumatología Del Deporte
 • Solutex
 • Ucb Pharma
 • Universita Degli Studi Di Parma Unipr
 • Universitat De Barcelona (Ub)
 • Universiteit Maastricht
 • University Of Southampton
 • Uniwersytet Jagiellonski
 • Wageningen University
 • World Scleroderma Foundation