Model Artro 360º

Proposta d'un nou model d'assistencial més humanitzat per avançar en el tractament de la salut osteoarticular

L’Osteoarthritis Foundation International (OAFI) amb el suport metodològic de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA) i juntament amb l’Associació AECOSAR, han desenvolupat un nou model de gestió sanitària que hem anomenat ARTRO 360. El model es basa en el Model de Cura (MoC), un marc d’evidència i consulta informada que descriu què i com els serveis de la salut i els relacionats s’han de facilitar a les persones en funció de les necessitats de salut, sempre tenint en compte la visió del pacient.

El model s’ha desenvolupat tenint en compte tres àrees principals:

  1. Paper actiu del pacient i de les organitzacions de pacients
  2. Optimitzar els recursos disponibles
  3. Abordatge multidisciplinar per tenir en compte tots els agents que intervenen en el procés assistencial per treballar coordinadament: pacients, metges, infermers, farmacèutics, gestors, cuidadors, família…

Per això, la proposta del model ARTRO 360 implica:

  • Promoure la participació dels pacients i professionals en les polítiques de salut, investigació i model de gestió.
  • Fomentar la participació del pacient en la cura de la salut i en la presa de decisions que l’afecten.
  • Reduir el temps despera pel diagnòstic.
  • Facilitar l’accés al tractament òptim i avalat, farmacològic i no farmacològic per millorar les condicions de vida dels pacients.
  • Tenir molt en compte les comorbiditats, i les possibles interaccions i efectes adversos del tractament farmacològic

Conscienciar les administracions i l’opinió pública del rellevant paper de les organitzacions de pacients, com a recurs actiu, que complementa la cartera de serveis, reforça els professionals i produeix un important estalvi econòmic.

Presentación en Madrid del Modelo Artro 360º

Amb aquest programa, es podrà reduir el cost de la malaltia artròsica al voltant d’uns 100 milions d’euros, millorant la qualitat assistencial dels nostres pacients. Però és imprescindible una actuació coordinada de les autoritats sanitàries, societats científiques i professionals, organitzacions de pacients; així com els altres agents involucrats.

Actualment les següents organitzacions han revisat i ratificat el model:

Sociedad Española (SE) de Médicos de Atención Primaria-SEMERGEN
SE Médicos Generales y de Familia-SEMG
SE de Medicina Familia y Comunitaria-SEMFyC
SE de Traumatología del Deporte-SETRADE
SE de Reumatología-SER
SE de Farmacia Familiar y Comunitaria-SEFAC
SE Multidisciplinar del Dolor-SEMDOR
SE de Cirugía Ortopédica y Traumatología-SECOT
SE de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral-SEIOMM
SE de Atención al Usuario de la Sanidad-SEAUS
Registro Nacional de Fracturas de Cadera-RNFC
Escuela Enfermería de la Universidad de Barcelona
Departamento de Farmacología de la UB
Sociedad de Investigación Biomédica-SCIB
Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP)

Presentat ARTRO 360, com a nou model de gestió multidisciplinar en el tractament de l’artrosi al Senat, en aquest moment s’està difonent a les conselleries de sanitat de les diferents comunitats autònomes.

Presentación en El Senado del Modelo Artro 360º

Si vols saber més sobre el model, no et perdis els nostres vídeos a YouTube a aquest efecte:

Presentació del model ARTRO 360 a Madrid, 13 de desembre 2022

Presentació del model ARTRO 360 a #OAFICONGRESS22, 27 octubre 2022

Presentació del model ARTRO 360 a #OAFIRadio, 5 de desembre 2022

Vols formar part del model ARTRO360? Aquesta iniciativa està oberta a la incorporació de noves entitats mèdiques.