Arxiu

23 nov.

Envelliment i qualitat de vida

Hi ha un envelliment progressiu de la població, cosa que comportarà un augment de la demanda de l'atenció sociosanitària a Espanya. Per això, cal abordar aquesta situació de forma eficaç i eficient, i proposar mesures dirigides a mantenir i millorar la qualitat de vida de la gent gran.

LLEGIR MÉS

28 set.

Dimensió sanitària de l’envelliment amb artrosi: reptes i mesures

L'objectiu de la segona trobada va ser analitzar la situació sanitària en relació amb l'envelliment progressiu de la població espanyola i les seves conseqüències, identificar els reptes presents i futurs que cal afrontar, i proposar mesures que permetin donar una solució eficaç i sostenible.

LLEGIR MÉS

26 set.

Envelliment demogràfic: efectes socioeconòmics i sanitaris

L'objectiu de la primera trobada va ser dimensionar les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries que l'evolució demogràfica està generant a Espanya i preveure quin tipus de mesures caldria adoptar per preservar la salut de la gent gran i millorar-ne la qualitat de vida.

LLEGIR MÉS

13 abr.

Jornada Artrosi al Segle XXI

El passat 12 de juny, la Fundació Internacional de l’Artrosi (OAFI) va organitzar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la Jornada Artrosi al segle XXI.

LLEGIR MÉS