Envelliment i qualitat de vida

Envejecimiento y calidad de vida

Envelliment i qualitat de vida

Envejecimiento y calidad de vida
L'objectiu de la tercera trobada

Hi ha un envelliment progressiu de la població, cosa que comportarà un augment de la demanda de l’atenció sociosanitària a Espanya. Per això, cal abordar aquesta situació de forma eficaç i eficient, i proposar mesures dirigides a mantenir i millorar la qualitat de vida de la gent gran.

Punts clau tractats

– Envelliment: hàbits saludables i qualitat de vida –
– Atenció sanitària de la gent gran: paper de l’Atenció Primària –
– Cura infermer i suport assistencial –

Reviu la trobada completa aquí:
Categories: