La Fundació García Cugat i la Fundació OAFI junts per impulsar la prevenció, tractament i millora de la qualitat de vida de les persones amb artrosi.

La Fundación García Cugat y la Fundación OAFI juntos para impulsar la prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida de las personas con artrosis.

Ambdues fundacions venen treballant de fa anys en un dels majors problemes als quals s’enfronta la societat actual, que és l’artrosi. Aquesta malaltia ocasiona dolor i malestar que es va agreujant amb l’edat i afecta cada vegada a més persones. És per aquest motiu pel qual la medicina regenerativa planteja un canvi radical en la cura de la salut i ofereix el repte d’utilitzar el potencial de les cèl·lules per solucionar problemes de salut i retardar els processos degeneratius. Utilitzar les proteïnes inductores i les cèl·lules suposa la possibilitat de solucionar lesions amb els recursos del cos i, a més a més, amb major qualitat de vida.

L’artrosi és una malaltia articular degenerativa que afecta tant al cartílag com l’os i als teixits tous de l’articulació. A nivell mundial, es calcula que 300 milions de persones la pateixen i a Espanya, la xifra se situa en els 7 milions de pacients. A més, l’envelliment de la població farà que aquesta patologia es converteixi en la quarta causa de discapacitat el 2020.

Més dones i més joves. Malgrat el seu impacte social, segueix sent una malaltia desconeguda i llunyana per a la majoria de la societat, ja que s’associa exclusivament a la vellesa. No obstant això, afecta una població de pacients molt fragmentada, cada vegada més jove, amb necessitats molt diferents: persones d’avançada edat, esportistes, dones a partir dels 50 anys i també persones joves. Així, a Espanya, el 23,5% de les dones de més de 15 anys pateix artrosi.

El nombre d’afectats es dobla en els últims 30 anys. L’impacte de l’artrosi creix de forma alarmant, el nombre de pacients s’ha doblat en els últims 30 anys. Estem davant d’un tsunami, ja que els factors de risc augmenten dia a dia. Destaquen l’envelliment de la població, l’obesitat i la pràctica de l’esport no adequada. Preocupa també la incidència en pacients que encara no són conscients que pateixen artrosi, perquè encara no tenen dolor. Els pacients asimptomàtics podrien arribar fins al 30% del total de la població.

Impacte econòmic de la malaltia. L’artrosi genera una despesa a l’Administració de 4.738 milions d’euros anuals, equivalent a 1.502 € per pacient/any. Això suposa el 0,5% del PIB nacional. La major part del pressupost es destina a costos mèdics com el temps de visita dels especialistes, els ingressos hospitalaris o els medicaments. De fet, les malalties reumàtiques constitueixen la 1a causa d’invalidesa permanent i la 3a d’incapacitat laboral transitòria.

Sobre la Fundació García Cugat

La Fundació García Cugat (FGC) es crea l’any 2007 amb l’objectiu de fomentar la investigació en l’àrea de la salut i el benestar de la ciutadania, centrant-se principalment en el sistema musculoesquelètic. Perseguint aquest fi, els membres de la Fundació destinen el seu temps al desenvolupament de noves teràpies biològiques i els aspectes diagnòstics, preventius, curatius i rehabilitadors de les malalties associades a l’envelliment i a la salut pública. La FGC agrupa un conjunt d’empreses, professionals individuals i instituts d’investigació i universitats, que aporta un valor afegit a l’activitat científica desenvolupada. Entre les entitats trobem la Universidad CEU-Cardenal Herrera, la Universidad de Córdoba, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Murcia i el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Més informació: www.fundaciongarciacugat.org