Osteotest

Osteotest

Osteotest

La paraula osteoporosi significa os porós ja que prové del llatí ostejos que significa os?i porus que significa porós. Es caracteritza per una baixa massa òssia i un deteriorament micro arquitectònic del teixit ossi, que condueix a la fragilitat òssia. Els ossos es tornen tan porosos i febles que és probable que es trenquin per una lesió menor.

L’osteoporosi és una malaltia que afecta molts milions de persones a tot el món, la majoria dones. L’osteoporosi no és un procés natural d’envelliment, 1 de cada 3 dones i 1 de cada 5 homes de més de 50 anys experimenten fractures osteoporòtiques. Aquestes fractures són una de les principals causes de morbiditat i discapacitat en la gent gran i, en el cas de fractures de maluc, poden provocar una mort prematura. Aquestes fractures imposen una càrrega econòmica considerable als serveis de salut a tot el món, com mostren dades recents, on s’estima que el cost de l’osteoporosi és de 37 mil milions d’euros per any a la UE i 19 mil milions de dòlars per any als EUA, sense tenir en compte els costos indirectes, com la discapacitat i la pèrdua de productivitat. Es projecta que aquests augmentaran dramàticament els propers anys juntament amb la prevalença d’osteoporosi. Concretament s’estima que per al 2050 la incidència mundial de fractura de maluc en els homes augmentarà en un 310% i 240% a les dones.

L’osteoporosi es considera una malaltia silenciosa ja que pot romandre asimptomàtica durant molt de temps fins que es produeix la fractura, tot i que s’estigui produint una disminució del teixit ossi. El diagnòstic precís i primerenc és fonamental en la lluita contra aquesta malaltia. És per això que OAFI ha desenvolupat un nou test genètic diagnòstic per a la detecció precoç de l’osteoporosi: Osteotest. Tot i no estar disponible al mercat, l’Osteotest ha mostrat molt bons resultats en tres poblacions de dones a Europa. Actualment es troba a vies de comercialització.

Si necessiteu més informació, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres:
Bibliografia Osteotest

Melton LJ, Atkinson EJ, O’Connor MK, et al. (1998) Bone density and fracture risk in men. J Bone Miner Res 13:1915.3.

Melton LJ, Chrischilles EA, Cooper C, et al. (1992) Perspective. How many women have osteoporosis? J Bone Miner Res 7:1005.4.

Kanis JA, Johnell O, Oden A, et al. (2000) Long-term risk of osteoporotic fracture in Malmo. Osteoporos Int 11:669

The Global Burden of Osteoporosis: A Factsheet, International Osteoporosis Foundation

Gullberg B, Johnell O y Kanis JA (1997) Proyecciones mundiales de fractura de cadera. Osteoporos Int 7: 407. 

EFFO y NOF (1997) ¿Quiénes son candidatos para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis? Osteoporos Int 7: 1).

Categories: