OAFI-AECOSAR signen un conveni de col·laboració amb ASPE

OAFI AECOSAR

El passat 6 de juny, la Fundació Internacional de l’Artrosi al costat d’AECOSAR van signar un conveni marc de col·laboració amb ASPE, L’Aliança de la Sanitat Privada Espanyola.

En la línia de col·laboració i creació de vincles amb entitats de diferents sectors que es duu a terme des d’OAFI-AECOSAR, i que tenen com a finalitat, crear una xarxa de treball comuna amb els millors socis per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquestes malalties, s’ha oficialitzat l’acord per a la signatura d’un conveni marc amb l’Aliança de la Sanitat Privada Espanyola, que és la patronal de la sanitat privada de l’estat. ASPE agrupa gairebé 1.300 entitats sanitàries privades, entre les quals hi ha hospitals i clíniques, centres especialitzats, laboratoris, empreses de transport sanitari, etc.

OAFI-AECOSAR emprenen aquesta col·laboració amb ASPE

OAFI-AECOSAR emprenen aquesta col.laboració amb ASPE, que compta amb una representació superior al 80% dels centres hospitalaris privats a nivell estatal. Formen part de l’Aliança de la Sanitat Privada Espanyola les associacions territorials de Catalunya, Comunitat de Madrid, Illes Canàries, País Basc, Andalusia, Galícia, Illes Balears i Múrcia. El conveni, que ja està en vigor, inclou entre altres punts, la participació recíproca en projectes diversos com cursos de formació, congressos, col·laboració en estudis per millorar la qualitat assistencial a la salut articular, etc.