La importància de l’avaluació de la qualitat de vida per a la gestió global de l’artrosi

La importancia de la evaluación de la calidad de vida para la gestión global de la ARTROSIS

GRUP DE TREBALL DE LA TASK FORCE

Vitaloni M, Botto-van Bemden A, Sciortino Contreras RM, Scotton D, Bibas M,
Quintero M, Monfort J, Carné X, de Abajo F, Oswald E, Cabot MR, Matucci M, du
Souich P, Möller I12, Eakin G, Verges J. El tratamiento global de los pacientes
con osteoartritis de rodilla comienza con la evaluación de la calidad de vida:
una revisión sistemática. Trastorno del Esqueleto Musculoesquelético BMC. 2019
Oct 27;20(1):493. doi: 10.1186/s12891-019-2895-3.

Barcelona, 11/11/2019

La importància de l’avaluació de la qualitat de vida per a la gestió global de l’artrosi: els resultats d’un estudi dirigit per organitzacions de pacients.

Què sabem sobre la qualitat de vida dels pacients que viuen amb una malaltia crònica? L’artrosi (OA) és una de les malalties cròniques més comunes i la condició més comuna que afecta les articulacions. La vida dels pacients amb OA es veu profundament soscavada pel dolor crònic i les limitacions en l’activitat física, la qual cosa repercuteix en la seva vida diària, en la connexió social, en les relacions i en el benestar emocional: en una paraula, en la seva qualitat de vida. Aquesta patologia afecta aproximadament a 300 milions de persones a tot el món, però l’avaluació de la qualitat de vida dels pacients amb OA i els factors individuals que poden influir en ella no és una rutina en la recerca i la pràctica clínica.
El Grup de Treball de Pacients de OA ha publicat recentment una revisió sistemàtica que resumeix l’evidència científica sobre l’impacte de la OA de genoll -l’articulació més afectada per la OA- en la qualitat de vida dels pacients i sobre com factors individuals com la demografia, l’estil de vida o les comorbiditats afecten la qualitat de vida. La OA Patients Task Force és una aliança d’organitzacions de pacients liderada per la Osteoarthritis Foundation International (OAFI) i la Arthritis Foundation i que col·labora amb les organitzacions de pacients més importants a nivell mundial i amb societats mèdiques com la Lliga Panamericana contra el Reumatisme (PANLAR), que té com a objectiu conscienciar sobre aquesta malaltia i millorar la qualitat de vida dels pacients amb OA a tot el món. Després de tres anys d’activitat investigadora, els resultats de l’estudi “Global management of patients with knee osteoarthritis begins with the quality of life assessment: a systematic review”, totalment coordinat per les organitzacions de pacients amb el suport d’experts internacionals en la matèria, és publicat per la revista internacional BMC Musculoskeletal disorders.
Els autors van identificar inicialment més de 9.000 publicacions que esmentaven la qualitat de vida dels pacients amb OA de genoll en bases de dades científiques específiques. Després d’un procés de revisió en profunditat, es van incloure 62 articles d’alta qualitat que informaven dades originals sobre el tema. La majoria dels estudis es van realitzar a Europa, seguits per Amèrica del Nord, Central i del Sud. Les dades de gairebé 25.000 pacients es van presentar en els 62 estudis i, d’aquesta població, el 93,4% eren dones, la qual cosa confirma el biaix de gènere d’aquesta malaltia.
Tots els estudis analitzats van revelar una pitjor qualitat de vida per als pacients amb OA de genoll en comparació amb un grup sense aquesta malaltia. A més, quan es va comparar a les dones amb els homes, les dones van reportar tenir una pitjor qualitat de vida. A més, els factors de l’estil de vida i els determinants socials comuns de la salut, com el pes no saludable, la baixa activitat física, el baix nivell socioeconòmic i educatiu, els problemes de salut mental, com la depressió o l’ansietat, i la falta de relació familiar, van ser identificats pels autors com a factors que poden reduir addicionalment la qualitat de vida dels pacients amb OA de genoll. D’altra banda, es va demostrar que una major atenció total, així com programes d’autocura del genoll administrats per professionals de la salut, milloren la qualitat de vida dels pacients. De manera similar, els resultats quirúrgics de la OA de genoll depenen de la demografia i de factors individuals.
Els autors van concloure que les estratègies de promoció de la salut i d’autocura que aborden el pes no saludable i els baixos nivells d’activitat física poden millorar la qualitat de vida. Les dades ressalten una bretxa i una oportunitat per a millorar la qualitat de vida dels pacients amb osteoartritis de genoll mitjançant la incorporació de pautes dietètiques i educació nutricional. Els programes en els quals els pacients participen en l’educació i l’exercici supervisat realitzat per fisioterapeutes, infermeres o pacients experts poden millorar l’activitat física i la qualitat de vida, així com posposar la cirurgia per al reemplaçament total de l’articulació. Aquests programes també ajuden a crear connexió entre els pacients, millorant les seves condicions de salut mental relacionades amb la OA.
La qualitat de vida és un indicador poderós a considerar quan s’implementen i avaluen els programes de gestió de l’agricultura biològica. És necessari tornar a avaluar-la durant les intervencions sanitàries per a garantir la seva eficàcia. Els factors oberts a la modulació com el pes, l’activitat física, la salut emocional o mental i la connectivitat social es poden utilitzar per a personalitzar les estratègies de maneig i la intervenció per a millorar la qualitat de vida del pacient amb OA de genoll. A pesar que els estudis de OA inclouen rutinàriament puntuacions de dolor i funció, encara no han inclòs rutinàriament variables que avaluïn la qualitat de vida, la qual cosa també influeix en com se senten, funcionen i sobreviuen els pacients.
Assegurar una avaluació estàndard de la qualitat de vida implementada com a atenció de rutina a tot el món és imperatiu perquè els professionals de la salut comprenguin millor la llista de desitjos de la OA i assegurin el tractament més òptim.
Aquest estudi és un punt de partida per comprendre millor les necessitats i prioritats dels pacients per millorar el procés d’atenció mèdica i les estratègies de maneig de la OA. Representa un gran èxit per als pacients i les organitzacions de pacients que advoquen per ells. El Grup de Treball de Pacients de la OA desenvolupa contínuament activitats per fer que la veu dels pacients de la OA sigui escoltada i sensibilitzar a la societat i a les autoritats competents sobre el sorprenent impacte de la OA en la vida de les persones.

Categories: