L’enorme valor de la responsabilitat social corporativa

Responsabilidad Social Corporativa

Una societat cada cop més conscienciada

Una societat cada cop més conscienciada del necessari respecte mediambiental i el benestar social exigeix ​​a les empreses un desenvolupament sostenible i responsable. Les empreses que efectivament assumeixen aquests compromisos i integren aquests valors a la seva estratègia, practiquen la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

L’ Organització de les Nacions Unides (ONU) és qui assenyala les empreses com a protagonistes i responsables del canvi cap a un desenvolupament sostenible i responsable, ja que no només ha de generar el negoci legítim, sinó que ho ha de fer de manera respectuosa, gestionant l’impacte de la seva activitat no només sobre els seus grups d’interès i stakeholders (parts implicades) com a clients, empleats, accionistes i la societat, sinó també el medi ambient. Amb tot això, contribueix de forma activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental, com a valor afegit, contribuint a la seva reputació corporativa, més enllà del mer compliment de les lleis i les normes, donant per suposat el seu estricte compliment.

Els orígens de la Responsabilitat Social Corporativa

Els antecedents de la RSC es remunten al segle XIX, dins un marc de cooperativisme i associacionisme, on es buscava conciliar l’eficàcia empresarial amb els principis socials i de justícia; però no va ser fins al 1953 que Howard R. Bowen va desenvolupar aquest concepte; prenent un sentit especial en l’àmbit de la salut en relació amb concepte “One Health” (una sola salut) en reconèixer que la salut de les persones, els animals, les plantes i el medi ambient estan tan estretament relacionats que són interdependents, cosa que requereix accions que passen per la prevenció, la detecció, gestió, i millora per promoure la salut i benestar, així com la sostenibilitat.

La RSC és un exercici d’humanització dins i fora de l’organització, ja que èticament no es refereix només a l’existència dels valors descrits abans, sinó a l’autenticitat dels seus actes i la seva aplicació generosa.

Organitzacions No Governamentals

Així mateix, les organitzacions no governamentals (ONG) i de les organitzacions sense ànim de lucre (organització no lucrativa, ONL), han d’aplicar mateixos principis de RSC que la resta de les empreses, si bé la seva pròpia idiosincràsia fa habitual la participació de voluntaris , juntament amb la dels professionals que accepten un menor salari a canvi de la satisfacció personal que suposa la seva tasca.

En tot cas aquestes ONG i les ONL, per emprendre accions que transformin i millorin la societat, necessiten també de la RSC de les empreses ordinàries per arribar a aquest fi, ja que el finançament es fa necessari i en aplicació de l’ètica i la transparència, enalteix les organitzacions donants. De fet, les relacions esmentades estan regulades i fins i tot les donacions econòmiques es beneficien d’incentius fiscals al mecenatge.

Des de la Fundació Internacional d’Artrosi-OAFI, volem agrair la sensibilitat i l’exercici de la RSC de les empreses, que l’apliquen en benefici de tantes persones afectades amb patologia osteoarticular, sovint pluripatològiques, grans i dones la majoria, però també joves esportistes, pacients amb obesitat, etc.

Dr. Jose Luis Baquero Úbeda

Veterinari i doctor en Medicina.

Responsabilitat social corporativa, relacions institucionals i suport al Departament Científic d’OAFI (Madrid).

JL
Dr. Jose Luis Baquero Úbeda, Responsabilitat Social Corporativa a OAFI

Recorda que la FUNDACIÓ INTERNACIONAL OSTEOARTICULAR i la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis són organitzacions sense ànim de lucre d’abast nacional i internacional amb seu a Espanya, la principal missió de la qual és promoure els drets i les responsabilitats de les persones que pateixen malalties com la osteoporosi, artrosi, sarcopènia i altres patologies osteoarticulars.

Estem a la teva disposició

Estem ara i sempre a la teva disposició, recorda que si tens afectació articular, o coneixes algú que la tingui, familiars, amics, coneguts, us animem a que ens conegueu i us associeu a OAFI i/o AECOSAR a través dels nostres webs o trucant al telèfon de contacte: AECOSAR al 914312258, OAFI al 931594015. Tant el Departament de Socis/es i Voluntariat com el Departament de RSC, estaran encantats de rebre’t i orientar-te en allò que necessitis. A més, disposem de programes destinats a la prevenció en la infància i la joventut.

Tingues cura ara de la salut articular dels més joves, perquè puguin gaudir d’una vida plena i amb una gran qualitat de vida!

Foto de l’article de Nataliya Smirnova a Unsplash