Llibre Blanc de l’envelliment i l’artrosi

Libr

OAFI presenta el Llibre Blanc de l’envelliment i l’artrosi

El 2050, el 31.4% de la població espanyola tindrà més de 65 anys i el 11.6% més de 80

  • La Fundació OAFI ha presentat el Llibre Blanc de l’Envelliment i l’Artrosi: problemes, reptes i solucions, que dimensiona l’envelliment a l’estat espanyol i proposa mesures i solucions per afrontar-lo.
  • L’Estat Espanyol se situarà el 2050 al capdavant de la longevitat al món, multiplicant per dos les taxes de dependència de les persones grans.

El passat 29 de juny, OAFI va presentar oficialment el Llibre blanc de l’Envelliment i l’Artrosi: Problemes, Reptes i Solucions, elaborat conjuntament amb el Dr. Julio Sánchez Fierro, advocat i doctor en Ciències de la Salut. El Llibre blanc neix amb l’objectiu de dimensionar l’impacte de l’envelliment demogràfic a Espanya i definir estratègies socio-sanitàries òptimes per a preservar la salut dels majors i millorar la seva qualitat de vida.

La presentació, que s’ha celebrat a la Reial Acadèmia Nacional de Medicina (RANM), ha estat al seu torn un homenatge al Dr. Julio Sánchez Fierro, coautor de l’obra, sent aquest llibre blanc un dels últims projectes en els quals va treballar.

Un dels paísos més envellits del món

Es calcula que l’Estat Espanyol arribarà al 2050 sent un dels països més envellits del món. Actualment, més de 9 milions de persones tenen més de 65 anys al nostre país, 3 milions de les quals es troben en la franja dels 80, registrant ja una taxa d’envelliment del 133,5%. Així mateix, més d’un terç dels majors de 65 sofreix algun tipus de discapacitat i més d’un 20% pateix capacitats limitades. Per això, l’artrosi, l’osteoporosi i la sarcopènia seran malalties molt prevalents que incidiran negativament en la qualitat de vida de les persones de 3a edat, especialment en les dones.

El dolor crònic, les comorbiditats i la polimedicación (el 75% dels ancians atesos en Atenció Primària consumeix més de 5 fàrmacs al dia) són les característiques més freqüents en els pacients majors. Per això, el Llibre blanc manifesta la necessitat de canviar el focus d’atenció de la malaltia a la persona, podent oferir així un tractament segur i eficaç adequat a les característiques de cada pacient.

Aquest document també reivindica la necessitat d’abandonar el rol passiu del pacient, convertint-lo en una persona amb capacitat d’autocura i d’autogestió en el seu procés, sent d’especial rellevància en aquest aspecte el paper de les associacions de pacients com a vies de representació, motivació i interlocució amb les institucions públiques.

Són necessaris, per tant, programes de salut pública plenament orientats a les persones majors, en els quals la informació, uns hàbits saludables, l’acompanyament, el seguiment i la coordinació sanitària siguin factors clau. De la mateixa manera, s’ha de dotar al Sistema Nacional de Salut d’un major nombre de professionals relacionats amb els nostres majors (geriatres, atenció primària, infermeria…).

Altres mesures

Altres mesures que recull el Llibre Blanc per a poder fer front a aquest tsunami que suposarà l’envelliment demogràfic són el foment de la participació de la gent gran en qüestions socioeconòmiques i sanitàries, sent part activa de la presa de decisions, el desenvolupament de campanyes de conscienciació sobre l’edadisme al costat de pacients i organitzacions de majors, facilitar l’accés a l’habitatge, manifestant el caràcter de “llar” de les residències i l’eliminació de barreres que dificulten l’accés als medicaments prescrits, millorant el control de la polimedicación.

Aquestes dades són alguns dels quals recull el Llibre Blanc, en el qual s’exposa la necessitat d’impulsar una Política integral d’Estat atenta a l’efecte de l’envelliment, que inclogui previsions i compromisos a llarg/mitjà termini per a augmentar els recursos humans i pressupostaris necessaris.

Tal com declarava el Dr. Vergés, coautor i president de OAFI i AECOSAR “mitjançant aquest llibre hem exposat la problemàtica de l’envelliment i què ens espera en un futur, al costat de possibles solucions. Volem que se’ns escolti per a poder treballar conjuntament en la seva implementació i millorar així la qualitat de vida en la nostra societat perquè tots ens farem grans.

Reviu la jornada completa aqui: