OAFI i AECOSAR, signen conveni amb ACES

oafi aces

L’acord signat permetrà accions comunes per a la millora dels pacients d’artrosis en entitats de salut.

Dimecres passat, 17 de gener, es va dur a terme l’oficialització de la signatura del conveni que van signar OAFI i AECOSAR, amb ACES (Asociación Catalana de Entidades de Salud), una associació empresarial, sense ànim de lucre, la missió de la qual és defensar, promoure i desenvolupar l’atenció als centres sanitaris privats. La finalitat és donar cobertura a les necessitats sanitàries i socials dels ciutadans amb un sistema sanitari sostenible, pròxim, accessible i de qualitat.

Com a associació, ACES defensa valors com l’emprenedoria, la llibertat, la sostenibilitat, la diversitat i la responsabilitat. En aquest entorn, OAFI i AECOSAR posen de manifest que sent tan prevalent la patologia articular entre les persones d’edat avançada, en una societat cada vegada més longeva, cal adaptar l’atenció sanitària i sociosanitària a aquesta població.

Per això, aquest acord entre associacions inclou diferents àrees de desenvolupament, com la participació recíproca als congressos de cada entitat, o projectes desenvolupats per OAFI on ACES pot aportar la seva experiència i ajuda, com és el programa OAFI Space entre altres.