CAPÍTOL 1: Salut òssia i Vitamina D. Què és i per què és tan important?

vitamina-d-salud-articular
 • La mal anomenada Vitamina D és en realitat una hormona imprescindible per al bon funcionament de múltiples teixits i òrgans en el cos humà.
 • La Vitamina D (VD) és ben coneguda per les seves accions a nivell múscul-esquelètic, però té també múltiples funcions, anomenades pleiotrópicas, en altres òrgans i sistemes com el sistema immune, el sistema nerviós central o el sistema endocrí entre altres.

Paper al sistema nerviós central:

La VD té efectes neuroprotectors i antiinflamatoris a nivell del cervell sent capaç de protegir-lo davant de toxines, la protecció de la supervivència de neurones, implicació en l’alliberament de neurotransmissors com la dopamina, GABA, serotonina[i][ii]54, i ajudant a reduir la inflamació del sistema nerviós gràcies al seu paper en l’alliberament d’unes substàncies anomenades citocines antiinflamatòries. Hi ha ja abundant evidència del paper rellevant de la VD en malalties com l’esclerosi múltiple, l’Alzheimer, el Pàrkinson o els pacients amb epilèpsia en tractament amb fàrmacs antiepilèptics, entre d’altres. Això ens indica que el paper de la Vitamina D és molt més ampli i rellevant del que en principi podríem esperar.

Paper al sistema immune:

L’activitat de la VD a nivell del sistema immune també està molt estudiada. La VD actua com a immunomodulador de manera que ajuda el sistema immune innat (aquell que presenta la resposta immediata davant les infeccions) i alhora participa en la regulació de la resposta immune adaptativa (la que està associada a les malalties autoimmunes com l’esclerosi múltiple). Atès el paper tan rellevant que té la VD sobre el sistema immune, s’han realitzat una gran quantitat d’estudis clínics durant l’epidèmia de COVID-19[i] on s’ha vist que la VD podria millorar la resposta immune davant d’infeccions, reduir el temps de recuperació, reduir la taxa d’hospitalització, reduir la taxa d’ingressos a UCI i fins i tot la mortalitat. El paper de la VD en altres tipus d’infeccions com les infeccions respiratòries agudes típiques de l’hivern (refredats, grips…) també han estat demostrats en altres estudis clínics.

En el cas del COVID-19 són múltiples els estudis realitzats en els darrers anys. Aquests estudis han suggerit que nivells baixos de VD (<20 ng/ml) augmenten significativament el risc d’infecció per COVID-19 en adults[ii] [iii] [iv]. De fet es va demostrar el 2021 en un estudi amb 1 milió d’adults, que la deficiència de VD s’associava a més severitat de COVID ia 3 vegades més de probabilitat de mort[v].

Un altre estudi més recent va mostrar un 80% més de risc d’infecció en persones amb nivells baixos de VD[vi]. Altres estudis observacionals suggereixen a més que la deficiència de VD s’associa en duplicar la ràtio d’hospitalització i triplicar la ràtio d’ingrés a UCI i la ràtio de mortalitat[vii] [viii] [ix]. 

Paper de la VD al sistema musculoesquelètic:

La importància de la síntesi interna de la VD és tan gran que ha provocat una pressió evolutiva en l’home per reduir la pigmentació de la pell a mesura que els humans migraven des d’Àfrica a Europa i països del nord[i] i es considera un important factor evolutiu de l’espècie de manera que la deficiència de VD que es produïa a latituds nord resultava en una pèrdua de força òssia i d’un pitjor sistema immune.

L’esquelet és un òrgan dinàmic, metabòlicament actiu i funcionalment divers que està contínuament en remodelació a través de 2 processos coordinats: resorció òssia (destrucció de pinyol) i formació de pinyol[ii] [iii]. El desequilibri daquests processos pot causar malalties com el raquitisme, osteomalàcia, osteoclerosi i osteoporosi[iv] [v].

Al llarg de la vida, l’esquelet ossi està sotmès a un procés continu i dinàmic de construcció-deconstrucció (en el que s’anomena modelat i remodelat ossi) que té com a objectiu reparar els danys ossis, prevenir acumulació d’hiper mineralitzacions i mantenir el equilibri als dipòsits de calci i fosfat. Aquests processos són tan dinàmics que s’estima que fins a un 10% de l’esquelet ossi es renova cada any[vi].

Tant la força i massa muscular adequada com la correcta formació de l’os són essencials per evitar les temudes caigudes i fractures, de manera que mantenir una adequada salut osteomuscular és important, especialment per a les persones amb osteoporosi o en persones grans.

Mantenir uns nivells òptims de VD és important ja que se sap que la VD té un paper important en tots aquests processos de remodelació òssia ja que participa a:

 • Els processos de formació d’òs nou
 • Al cicle de remodelació òssia ja que assegura la disponibilitat de calci[vii] i fosfat[viii] per mineralitzar l’os nou
 • Ajuda que hi hagi suficients les cèl·lules formadores d’os (anomenades osteoblasts) [ix] [x].
 • Reducció de fractures òssies
 • Millorar la densitat òssia per evitar o reduir l’osteoporosi
 • Ajuda a la reparació de l’os després d’una fractura[xi]

S’ha vist també que la VD és essencial per a la funció muscular ja que afavoreix[xii] [xiii]:

 • La proliferació i diferenciació de cèl·lules musculoesquelètiques
 • El metabolisme de les cèl·lules musculoesquelètiques.
 • La funció, massa i força muscular.
 • El desenvolupament i la reparació muscular.
 • També hi juga paper en la resposta inflamatòria del múscul.

Article per cortesia de la Dra. Esperanza Regueras. Farmacèutica i Doctora a Farmàcia. CEO i directora científica d’Advantal Pharma.

Bibliografia

[1] Seyedi M, Gholami F, Samadi M, Djalali M, Effatpanah M, Yekaninejad MS, Hashemi R, Abdolahi M, Chamari M, Honarvar NM. The Effect of Vitamin D3 Supplementation on Serum BDNF, Dopamine, and Serotonin in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2019;18(6):496-501. doi: 10.2174/1871527318666190703103709. PMID: 31269890.

[2] Murthi P, Davies-Tuck M, Lappas M, Singh H, Mockler J, Rahman R, Lim R, Leaw B, Doery J, Wallace EM, Ebeling PR. Maternal 25-hydroxyvitamin D is inversely correlated with foetal serotonin. Clin Endocrinol (Oxf). 2017 Mar;86(3):401-409. doi: 10.1111/cen.13281. Epub 2016 Dec 19. PMID: 27862146.

[3] Entrenas Castillo M, Entrenas Costa LM, Vaquero Barrios JM, et al. Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortal- ity among patients hospitalized for COVID-19: a pilot randomized clinical study. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020;203:105751.

[4] KaufmanHW,NilesJK,KrollMH,BiC,HolickMF.SARS-CoV-2positiv- ity rates associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. PLoS One. 2020;15(9):e0239252.

[5] Merzon E, Tworowski D, Gorohovski A, et al. Low plasma 25(OH) vitamin D level is associated with increased risk of COVID- 19 infection: an Israeli population-based study. FEBS J. 2020; 287(17):3693-3702.

[6] Brenner H. Vitamin D supplementation to prevent COVID-19 infec- tions and deaths—accumulating evidence from epidemiological and intervention studies calls for immediate action. Nutrients. 2021;13(2):411.

[7] Akbar MR, Wibowo A, Pranata R, Setiabudiawan B. Low serum 25- hydroxyvitamin D (Vitamin D) Level is associated with susceptibility to COVID-19, severity, and mortality: a systematic review and meta- analysis. Front Nutr. 2021;8:660420.

[8] TeshomeA,AdaneA,GirmaB,MekonnenZA.Theimpactofvitamin D level on COVID-19 infection: systematic review and meta-analysis. Front Public Health. 2021;9:624559.

[9] Charoenngam N, Ponvilawan B, Rujirachun P, Wattanachayakul P. Association of vitamin D Status with hospital morbidity and mortal- ity in adult hospitalized patients with COVID-19. Endocr Pract. 2021; 27(4):271-278.

[10] Angelidi AM, Belanger MJ, Lorinsky MK, et al. Vitamin D status is associated with in-hospital mortality and mechanical ventilation: a cohort of COVID-19 hospitalized patients. Mayo Clin Proc. 2021; 96(4):875-886.

[11] PetrelliF,LucianiA,PeregoG,etal.Therapeuticandprognosticrole of vitamin D for COVID-19 infection: a systematic review and meta- analysis of 43 observational studies. J Steroid Biochem Mol Biol. 2021; 211:105883.

[12] Carlberg C. Nutrigenomics of Vitamin D. Nutrients. 2019 Mar 21;11(3):676. doi: 10.3390/nu11030676. PMID: 30901909; PMCID: PMC6470874

[13] N.A. Sims, T.J. Martin, Coupling the activities of bone formation and resorption: a multitude of signals within the basic multicellular unit, Bonekey. Rep. 3 (2014) 481.

* Des d’OAFI recomanem seguir els consells, sempre sota supervisió del vostre metge de confiança.

*Imatge que il·lustra l’article de Michele Blackwell