Coneix els resultats de l’estudi de qualitat de vida dels pacients amb artrosi a Espanya (CAVIPA)

Conoce los resultados del estudio de calidad de vida de los pacientes con artrosis en españa (CAVIPA)

L’estudi CAVIPA (Qualitat de Vida dels Pacients amb Artrosi) és la primera enquesta nacional per a avaluar la percepció de la qualitat de vida dels pacients amb artrosi que s’ha dut a terme a Espanya. Tot i ser una de les malalties cròniques més esteses i incapacitants (la sofreixen 500 milions de persones a tot el món), també és una de les més oblidades, comportant escassa atenció i ajuda als/les pacients afectats/as.

És per aquest motiu que l’estudi CAVIPA se centra en la qualitat de vida, perquè és un potent indicador a considerar quan s’implementen i avaluen programes per al tractament de l’artrosi, considerant alguns dels dominis centrals i factors associats.

Aquesta iniciativa, impulsada per OAFI, va donar la llum a resultats el passat octubre de 2021, els quals es van compartir amb els assistents del 5è Congrés Internacional de Pacients amb Artrosi, celebrat a l’Auditori AXA de Barcelona, en una ponència realitzada pel Dr. Manel Santiñà, past president de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA).

Aquests són els resultats més destacats de l’estudi CAVIPA:

• El temps de diagnòstic de la malaltia té una mitjana de 3,12 anys. Com més retard sofreixen els pacients, pitjor valoren la seva salut i més gran és el cost de la malaltia.

• El 94,33% dels pacients pateix, almenys, una comorbiditat. Les més prevalents són la depressió i l’ansietat (37,98%).

• Entre el 30% i el 40% dels pacients ha implementat mesures higièniques dietètiques. No obstant això, d’aquest percentatge, el 78,8% no ha notat cap millora, la qual cosa podria deure’s a la falta de temps i a l’elevada càrrega del sistema sanitari per a fer un seguiment d’aquestes mesures.

• El 56,62% sofreix limitacions en les seves activitats diàries i un 33% ha hagut d’agafar la baixa laboral. Com més limitacions sofreixen els pacients, pitjor és la seva percepció de la salut, qualitat de vida i satisfacció amb el tractament.

• La primera paraula que els ve a la ment a la majoria dels pacients quan pensen en artrosi és “DOLOR”.

• Les necessitats més demandades són informació i tractaments.

• La majoria dels pacients perceben la seva salut (47, 60%) i qualitat de vida (39,98%) com regular.

A més, gràcies a aquest estudi, s’han pogut obtenir les següents conclusions:

• L’artrosi és una malaltia de gènere, perquè és més prevalent en la dona, que incrementa amb l’edat i és una de les causes més grans de dolor i discapacitat.

• Té un gran impacte en la vida de les persones.

• Els pacients senten que necessiten més informació, comprensió i tractaments.

• La pressió assistencial del sistema sanitari i la falta de temps dificulten el seguiment de la malaltia.

• És necessari millorar la qualitat de vida empoderant els pacients sobre el maneig de la seva malaltia i tenint en compte la seva experiència i opinions.

• Fer anàlisis més profundes permetria dissenyar estratègies personalitzades per al tractament de l’artrosi.

• Les associacions de pacients poden oferir el suport i atenció addicional que el pacient reclama i que el sistema sanitari no pot cobrir, millorant l’organització assistencial.

Si vols saber més sobre l’estudi i els seus resultats, no dubtis visitar la ponència del Dr. Manel Santiñà en el nostre canal de YouTube:

Etiquetes:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *