CAPÍTOL 2. Salut òssia i Vitamina D: Vitamina D en osteoporosi

osteoporosis-dolor
  • La osteopL’osteoporosi és una malaltia metabòlica que afebleix l’arquitectura òssia i redueix la densitat òssia i la força resultant en un augment del risc de fractures[i].

Figura 1: Comparativa de l’estructura interna en l’os sa i en l’osteoporosi.

L’os sa té una estructura més compacta mentre que en l’osteoporosi es produeix una menor densitat òssia.

Figura 2: Símptomes comuns de l’osteoporosi

L’osteoporosi és una malaltia molt freqüent i s’estima que a Europa hi ha 27,6 milions de persones que la sofreixen. Una de les principals conseqüències de l’osteoporosi són les anomenades fractures osteoporòtiques, que es produeixen en aquests pacients fins i tot amb petits cops o caigudes. Aquestes fractures són molt freqüents i poden arribar a afectar 1/3 de dones i 1/5 d’homes majors de 50 anys [i].

A nivell mundial l’osteoporosi afecta a uns 200 milions de persones i s’associa a 9 milions de fractures anuals[i] i s’estima que l’any 2050 les es poden produir 21 milions de fractures de maluc anuals per aquesta causa[ii].

La deficiència de VD és un dels factors que contribueixen al desenvolupament de l’osteoporosi. Quan la concentració de VD és inferior a 20 ng/ml es produeix un augment del risc de fractures femorals i de fractures no-vertebrals en pacients majors i dones postmenopausa[i][ii].

Les persones majors són altament vulverables a les fractures per osteoporosis i fragilitat el que suposa una alta càrrega sanitària i econòmica. L’impacte d’aquestes fractures, especialment la de maluc, és enorme[i] [ii] [iii] [iv] [v].:

  • Un 30% dels pacients es converteixen en discapacitats permanents,
  • Un 40% perden l’habilitat de caminar de manera independent
  • Un 80% es converteixen en dependents per a les activitats diàries després de la fractura
  • I produeixen un 20% d’excés de mortalitat a 1 any

Com hem vist, la deficiència de VD s’associa a una pitjor funció muscular, menor densitat òssia i, per tant, major risc de caigudes. De fet, en els estudis s’ha vist que, en els pacients amb osteoporosis i fractura per fragilitat, incloent-hi la fractura de maluc, hi ha una alta prevalença de deficiència de VOSTÈ[i] [ii].

La VD no sols redueix el risc de caigudes, sinó que també millora la curació de la fractura, en facilitar els processos de regeneració òssia, tal com s’ha vist en diversos estudis[iii].

La suplementació amb VD, per tant, forma part del tractament bàsic de l’osteoporosi i així està reconegut en les guies de diverses societats científiques. Per exemple, la SIMMONS[1] va recomanar el 2022[i] aconseguir nivells òptims de VD en sang d’entre 20-50 ng/ml i suplementar, quan sigui necessari, amb colecalciferol entre 800 i 2.000 UI al dia. Per la seva part la ESCEO[2], també el 2022[ii] recomana suplementar amb VD entre 200 i 2.000 UI al dia per a aconseguir almenys 20 ng/ml.

[1] (Societat d’osteoporosi, metabolisme mineral i malalties òssies)

[2] (Societat Europea per a aspectes clínics i econòmics de l’osteoporosi, osteoartritis i malalties musculo-esquelètiques)

[1] (Agència Europea de Seguretat Alimentària)

Les recomanacions de la EFSA[1] indiquen que en persones adultes la dosi de suplement de VD recomanada està entre 600 i un màxim de 4.000 UI al dia.

Conclusions:

  • La Vitamina D és una hormona necessària per al correcte funcionament de diversos sistemes (sistema nerviós, sistema immune) així com per al recanvi-mineralització òssia i l’adequada densitat dels ossos.
  • La Vitamina D ajuda també a la funció, massa i força muscular
  • L’osteoporosi és una malaltia freqüent que augmenta el risc de caigudes i fractures
  • La Suplementació amb VD pot ajudar a les persones amb osteoporosis pels seus beneficis en l’os i els músculs, reduint el risc de caigudes i fractures.
  • Les societats científiques recomanen la suplementació amb VD als pacients amb osteoporosis per a aconseguir uns nivells òptims.

Una dosi de 600 a 800 UI al dia de VD és adequada per a la majoria dels pacients per a mantenir uns nivells òptims de VOSTÈ Aquesta dosi s’haurà d’augmentar si és necessari, per a aconseguir els nivells òptims de VD en sang (entre 30-50 ng/ml)

Article cortesia de la Dra. Esperanza ReguerasFarmacèutica i Doctora en Farmàcia. CEO i directora científica d’Advantal Pharma.

Bibliografia


[1] (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria)


[1] (Sociedad de osteoporosis, metabolismo mineral y enfermedades óseas)

[2] (Sociedad Europea para aspectos clínicos y económicos de la osteoporosis, osteoartritis y enfermedades musculo-esqueléticas)


[i] Bertoldo F, Cianferotti L, Di Monaco M, Falchetti A, Fassio A, Gatti D, Gennari L, Giannini S, Girasole G, Gonnelli S, Malavolta N, Minisola S, Pedrazzoni M, Rendina D, Rossini M, Chiodini I. Definition, Assessment, and Management of Vitamin D Inadequacy: Suggestions, Recommendations, and Warnings from the Italian Society for Osteoporosis, Mineral Metabolism and Bone Diseases (SIOMMMS). Nutrients. 2022 Oct 6;14(19):4148. doi: 10.3390/nu14194148. PMID: 36235800; PMCID: PMC9573415.

[ii] Chevalley T, Brandi ML, Cashman KD, Cavalier E, Harvey NC, Maggi S, Cooper C, Al-Daghri N, Bock O, Bruyère O, Rosa MM, Cortet B, Cruz-Jentoft AJ, Cherubini A, Dawson-Hughes B, Fielding R, Fuggle N, Halbout P, Kanis JA, Kaufman JM, Lamy O, Laslop A, Yerro MCP, Radermecker R, Thiyagarajan JA, Thomas T, Veronese N, de Wit M, Reginster JY, Rizzoli R. Role of vitamin D supplementation in the management of musculoskeletal diseases: update from an European Society of Clinical and Economical Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO) working group. Aging Clin Exp Res. 2022 Nov;34(11):2603-2623. doi: 10.1007/s40520-022-02279-6. Epub 2022 Oct 26. PMID: 36287325; PMCID: PMC9607746.


[i] Bouillon R, Marcocci C, Carmeliet G, Bikle D, White JH, Dawson-Hughes B, Lips P, Munns CF, Lazaretti-Castro M, Giustina A, Bilezikian J (2019) Skeletal and extraskeletal actions of vitamin D: current evidence and outstanding questions. Endocr Rev 40:1109–1151

[ii] Bischoff-Ferrari HA, Can U, Staehelin HB, Platz A, Henschkowski J, Michel BA, Dawson-Hughes B, Theiler R (2008) Severe vitamin D deficiency in Swiss hip fracture patients. Bone 42:597–602

[iii] Chevalley T, Brandi ML, Cavalier E, Harvey NC, Iolascon G, Cooper C, Hannouche D, Kaux JF, Kurth A, Maggi S, Maier G, Papavasiliou K, Al-Daghri N, Sosa-Henríquez M, Suhm N, Tarantino U, Reginster JY, Rizzoli R. How can the orthopedic surgeon ensure optimal vitamin D status in patients operated for an osteoporotic fracture? Osteoporos Int. 2021 Oct;32(10):1921-1935. doi: 10.1007/s00198-021-05957-9. Epub 2021 May 20. PMID: 34013461; PMCID: PMC8134831.


[i] Schurch MA, Rizzoli R, Mermillod B, Vasey H, Michel JP, Bonjour JP (1996) A prospective study on socioeconomic aspects of fracture of the proximal femur. J Bone Miner Res 11:1935– 1942

[ii] Johnell O, Kanis JA (2004) An estimate of the worldwide preva- lence, mortality and disability associated with hip fracture. Osteoporos Int 15:897–902

[iii] Piscitelli P, Neglia C, Feola M, Rizzo E, Argentiero A, Ascolese M, Rivezzi M, Rao C, Miani A, Distante A, Esposito S, Iolascon G, Tarantino U (2020) Updated incidence and costs of hip frac- tures in elderly Italian population. Aging Clin Exp Res 32:2587– 2593

[iv] Pedersen AB, Ehrenstein V, Szepligeti SK, Lunde A, Lagerros YT, Westerlund A, Tell GS, Sorensen HT (2017) Thirty-five- year trends in first-time hospitalization for hip fracture, 1-year mortality, and the prognostic impact of comorbidity: a Danish nationwide cohort study, 1980-2014. Epidemiology 28:898–905

[v] Borgstrom F, Karlsson L, Ortsater G et al (2020) Fragility frac- tures in Europe: burden, management and opportunities. Arch Osteoporos 15:59


[i] Aspenberg P, Johansson T. Teriparatide improves early callus formation in distal radial fractures. Acta Orthop. 2010;81(2):234–6. doi: 10.3109/17453671003761946.

[ii] Garnero P, Munoz F, Sornay-Rendu E, Delmas PD. Associations of vitamin D status with bone mineral density, bone turnover, bone loss and fracture risk in healthy postmenopausal women. The OFELY study. Bone. 2007;40(3):716–22. doi: 10.1016/j.bone.2006.09.026


[i] Johnell O., Kanis J.A. An Estimate of the Worldwide Prevalence and Disability Associated with Osteoporotic Fractures. Osteoporos. Int. 2006;17:1726–1733. doi: 10.1007/s00198-006-0172-4.

[ii] Pisani P., Renna M.D., Conversano F., Casciaro E., Di Paola M., Quarta E., Muratore M., Casciaro S. Major Osteoporotic Fragility Fractures: Risk Factor Updates and Societal Impact. World J. Orthop. 2016;7:171–181. doi: 10.5312/wjo.v7.i3.171.


[i] Kenkre JS, Bassett J. The bone remodelling cycle. Ann Clin Biochem. 2018 May;55(3):308-327. doi: 10.1177/0004563218759371. Epub 2018 Mar 4. PMID: 29368538.


[i] Ryan JW, Anderson PH, Turner AG, Morris HA. Vitamin D activities and metabolic bone disease. Clin Chim Acta. 2013 Oct 21;425:148-52. doi: 10.1016/j.cca.2013.07.024. Epub 2013 Jul 30. PMID: 23911750.

* Des d’ OAFI recomanem seguir els consells, sempre sota supervisió del seu metge de confiança.

*Imatge que il·lustra l’article de Towfiqu Barbhuyda